Hulde aan de Complot Theorist

Voor alle Warriors die met mij mee strijden voor de Waarheid.
Ik wil jullie uit ’t DIEPST van mijn Hart danken want deze taak is alles behalve makkelijk. Voor de meesten van ons is dit ook niet een favoriete bezigheid maar een noodzaak omdat we de ernst herkennen en niet altijd wordt dit in dank afgenomen. Voor sommige Complot Theoristen is wat er gebeurd sensationeel en intrigerend echter kunnen de meesten van ons niet wachten om ons weer bezig te houden met andere of lichtere zaken. Maar het getuigt wel dat je behoorlijk krachtig bent om dit te kunnen dragen want wij worden nu de Wappies genoemd en wij noemen de rest van de wereld de Sheeple, welkom in 2020.

Lopend in de supermarkt tussen alle mondkapjes, luisterend naar een toneelspel op dinsdagavond en naar de nieuwe maatregelen die alleen maar meer kwaad dan goed doen, men die zich focust op cijfers, zogenaamde feiten en besmettingen terwijl er VELE belangrijkere en dringendere zaken spelen is soms frustrerend om te zien. Vooral omdat we weten WAAROM dit allemaal gebeurt..

Links en rechts staan momenteel mijlenver uit elkaar. Voor ons is het onbegrijpelijk hoe anderen het niet kunnen zien want zowel aan de achterkant maar ook aan de voorkant is het EXTREEM zichtbaar. Voor de ander is het onbegrijpelijk dat wij ons zo mee kunnen laten sleuren in fantasieverhalen, bij hen ontstaat er onmiddellijk een allergische reactie alswel een blokkade en worden we in de complothoek geduwd zonder enig verder onderzoek. Het linkse kamp is zo sterk geprogrammeerd o.a. door scholing en naar bronnenonderzoek dat er voorbij wordt gegaan aan onze menselijkheid, ons gevoel en aan de wijsheid die diep in ons allen verborgen ligt. Het wordt overschaduwd door het zoeken naar bronnen die op de eerste pagina van Google staan die juist gesponsord worden door o.a. Soros en Gates zelf. Soros is ook medeverantwoordelijk voor de schoolboeken die jij te leren krijgt dus zij hebben simpelweg alle vingers in de pap. Zij bepalen letterlijk wat je leert en waar je moet zoeken naar ‘feiten’. Maar als men dit niet weet hoe kunnen we het hen dan kwalijk nemen..? Moeten we dan vertrouwen op de alternatieve websites en vage Youtube filmpjes?
Wat we moeten leren is de Codetaal en de Symboliek die veelvuldig wordt gebruikt want dan kunnen we lezen en zien wat er speelt van de Bronnen zelf ipv de artikelen die er linksom en rechtsom over worden geschreven.

Links schaart zich achter artikeltjes die bevestigen dat complottheoristen onderontwikkeld zijn, veel hebben meegemaakt en het vertrouwen zijn kwijtgeraakt of een reden nodig hebben waarom dit alles gebeurt.. Het is zeker waar dat wanneer men bijvoorbeeld een onveilige jeugd heeft gehad zij eerder geneigd zijn autoriteiten te wantrouwen en zij zullen hier en daar ook te makkelijk iets aan kunnen nemen zonder grondig onderzoek omdat dit hun wereldbeeld bevestigt. Wat ook opvalt is dat wanneer men getraumatiseerd raakt er een soort breuk te lijkt ontstaan in de matrix, alsof ze losgekoppeld worden van de massa en het systeem en anders beginnen te zien. Het niet meer kunnen functioneren in de maatschappij kan als een vloek voelen maar kan in werkelijkheid een zegen zijn omdat niet Jij maar het systeem in werkelijkheid niet functioneert. Als men wel een veilige jeugd heeft gehad zal men eerder geneigd zijn om autoriteiten wel te vertrouwen. Maar soms zoals Nu kan dit blind vertrouwen ervoor zorgen dat we geen dieper onderzoek plegen en alles aannemen wat er verteld wordt in de media, de krant of van de buurman. We zijn om die reden in een soort slaap gevallen, we volgen elkaar klakkeloos zonder nog voor onszelf na te denken, laat staan Voelen.. Daarom is Wakker worden iets cruciaals en dan niet alleen met kennis maar ook van het diepe besef van wie we zijn en wat werkelijk belangrijk is (daar in een latere post meer over)

Hoe zinloos is het dan eigenlijk om boos op elkaar te zijn. Een ander is waar hij IS om een reden. Het lijkt me daarom veel effectiever om informatie te delen zonder haat en strijd want dit brengt ons niet waar we willen Zijn. Wanneer we vanuit de oppervlakte (EGO) op elkaar reageren, kunnen we elkaar al helemaal niet meer verstaan. We hebben het dan te druk om onszelf te verdedigen en elkaar te overtuigen. Het zou meer helpend zijn als we begrip voor elkaar kunnen tonen ook al staan onze wereldbeelden haaks tegenover elkaar. Wij mogen ook begrijpen dat het voor een ander ontzettend moeilijk is om te accepteren dat alles waar je ooit in geloofd hebt grotendeels een leugen blijkt te zijn. Hoe moeilijk is het om de meest donkere en duistere krachten te erkennen die werkzaam zijn hier op aarde, dat is toch haast niet te bevatten? Ook ik kan het met regelmaat nog steeds niet bevatten.. En omdat dit zo bedreigend is voor hun bestaan wuiven ze het weg alsof het de grootste onzin is zonder er werkelijk naar te durven kijken.. maar laten we begrijpen waarom.. Er wordt veelvuldig geschreven over hoe om te gaan met een complot theorist, andersom werkt het precies hetzelfde 😉

Laat ons voor nu nog maar even de titel complot theorist dragen. De term complot theorist is letterlijk door de CIA bedacht en heeft een negatief jasje gekregen omdat zij die tegen de overheid zijn worden afgedaan als Gekken en dit werkt nog steeds zo maar in werkelijkheid kunnen zij JUIST door in complotten te denken het bredere plaatje zien.
Onder de Complottheoristen hebben inmiddels duizenden artsen, zusters, wetenschappers, politici, advocaten en vele (bekende) mensen zich geschaard en deze groep groeit met de dag, andersom niet. Steeds meer mensen realiseren zich de waanzin waar we in terecht zijn gekomen. Hoe mooi zou het zijn dat dit allemaal gebeurd om ons juist wakker te maken zodat er werkelijk een Shift kan plaatsvinden en dat we samen evolueren naar een Volwassenere staat van Zijn. En om dit te realiseren wordt de hele show zo zichtbaar mogelijk voor je opgezet. Desondanks blijven velen steken in de ontkenning en in de Onwetendheid, laten we elkaar daarom vinden op een diepere laag, de wereld heeft altijd geleefd in polariteiten, deze tijd is gekomen om ons daar BEWUST VAN TE MAKEN en er is een reden waarom wij allen bestaan naast elkaar.

Deze tijd is bijzonder omdat er nooit eerder in de geschiedenis de gelegenheid is geweest om het duister te onthullen. Er zullen vast momenten zijn dat we denken, waarom ben ik hier en zit ik vast op deze aarde met al haar ellende?! Of dat het zinloos lijkt te vechten omdat het plan zich toch wel ontvouwt.. Laat je niet ontmoedigen, er gebeurt ontzettend veel voor en achter de schermen. Niet alleen het Duister maar ook het Licht is werkzaam, het is immers niet voor niks dat er ZOVELEN wakker worden en opstaan. Hier is ook een reden voor. We moeten namelijk het Duister leren (h) erkennen zodat we het Licht weer in onszelf en in elkaar kunnen herinneren. Ook als anderen een ander pad bewandelen dan die van jou kan dat wat teweeg brengen waar naar mag worden gekeken. De dualiteit heerst op aarde, wanneer we dit waar kunnen nemen kunnen we misschien even de Ruimte voelen voor alles wat er nu bestaat..

Roxane Young 

Facebook Comments